Levenstestament

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke verzorging, medische beslissingen of het beheer van uw financiën. Een testament werkt pas als u overlijdt. Een levenstestament werkt tijdens uw leven, op het moment dat u niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als u in een coma bent geraakt of als u een beroerte heeft gehad, maar ook als u slecht ter been bent geworden.

Volmacht

In een levenstestament bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Zonder zo’n volmacht mogen uw naasten niet zomaar beslissingen voor u nemen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Dat kan een notarisvan NotaTrust zijn.

Situaties

Daarnaast kunt u in het levenstestament ook bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Voorbeelden van wensen die u kunt vastleggen:

  • Uw financiën;
  • Uw woning;
  • Schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
  • Of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent;
  • De benoeming van een bewindvoerder of mentor;
  • Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren;
  • Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wanneer maak ik een levenstestament?

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties wanneer u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een levenstestament uitkomst. Wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk meemaakt of om een andere reden niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nog nemen.

Hoe maak ik een levenstestament?

Als u een levenstestament wilt maken, dan kunt u daarvoor terecht bij NotaTrust. Die legt uw wensen vast in een notariële akte. Heeft u eenmaal bij een notaris een levenstestament laten maken dan blijft dat altijd geldig. Mocht u zich later bedenken, dan kunt u uw levenstestament altijd aanpassen bij de notaris of NotaTrust. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te laten controleren of uw levenstestament nog past bij uw huidige wensen en situatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *