Volmacht

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken. Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent, dan is het verstandig om uw zaken te laten waarnemen door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Als u getrouwd bent of samenwoont, is dat meestal uw echtgenoot of partner. Maar het is ook mogelijk een volmacht te geven aan uw kinderen, een derde of een vertrouwenspersoon van NotaTrust.

Wat kan er in de volmacht komen te staan?

U kunt helemaal zelf bepalen wat er in de volmacht komt te staan. U kunt bijvoorbeeld regelen:

  • Op welk moment de volmacht ingaat;
  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • Of, en zo ja, aan wie de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht.

Bescherming tegen financieel misbruik

In een volmacht wijst u een vertrouwenspersoon aan en legt u gedetailleerd vast welke taken hij krijgt. De vertrouwenspersoon kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een mantelzorger wekelijks een bepaald bedrag aan huishoudgeld krijgt. In de volmacht kunt u ook opnemen dat een notaris van NotaTrust toezicht op de vertrouwenspersoon houdt.

Hoe maak ik een volmacht?

U kunt een volmacht opstellen via uw eigen notaris, via NotaTrust of er zelf een maken (onderhandse akte). Het is echter aan te raden de volmacht op te laten stellen door NotaTrust. Het is een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. NotaTrust beschikt over die kennis en begeleidt u bij het formuleren van uw wensen. De akte levert bewijs op van het bestaan van de volmacht. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent zodat achteraf vaststaat dat u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan.

U wordt wilsonbekwaam en heeft geen volmacht

Heeft u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed meer. De bewindvoerder of een curator mag niet alles voor u doen. Voor belangrijke handelingen zoals de verkoop van uw huis, is machtiging van de kantonrechter nodig, ook als uw partner uw bewindvoerder of curator is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *