Alle vragen en antwoorden op een rijtje

Om te verduidelijken wat NotaTrust doet en hoe wij te werk gaan, hebben wij hieronder een aantal veelgestelde vragen opgenomen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust telefonisch contact op met Ton Engelbracht via 06 – 102 15 891.

Of laat een berichtje achter via ons contact formulier.

A: Zorg dat er een betrouwbare instantie is die de controle over uw leven, inclusief uw financiën/vermogen, overneemt als u zelf die controle niet meer kunt uitoefenen.

A: Schakel NotaTrust in en benoem NotaTrust tot uw algeheel gevolmachtigde of de toezichthouder over uw algemeen gevolmachtigde(n).

A: Wij spreken uw wensen met u door als u nog goed van geest bent en leggen deze vast in een uitgebreide notariële volmacht (ook wel het levenstestament of de levensvolmacht genoemd) en een draaiboek voor uw leven, tot het einde! Vervolgens komen wij jaarlijks zo vaak als u wilt, maar tenminste 1x per kwartaal bij u langs en nemen de eerder door u uitgesproken wensen met u door om te controleren of deze nog steeds juist zijn. Ook bespreken wij met u of er redenen zijn om gebruik te gaan maken van de volmacht.

A: NotaTrust is een organisatie welke is opgezet door notaris mr A. Engelbracht naar aanleiding van een aantal voorgekomen situaties in zijn praktijk en op verzoek van een aantal cliënten. Daarnaast blijkt uit de aandacht van het ministerie van VWS dat er grote behoefte is aan oplossingen voor de door de overheid gesignaleerde problemen van financieel ouderenmisbruik en ouderenuitbuiting.

A: Doelstelling van NotaTrust is het zorg dragen dat de wensen van cliënten tot aan hun levenseinde gerespecteerd en nageleefd worden,  met name voor die periode waarin zij zelf de regie over hun leven niet meer in handen hebben. In die situatie zal de levenspartner, de kinderen, de familie, een buurman/vrouw of een andere bekende meestal de regie overnemen, maar …. Is die persoon wel voldoende betrouwbaar en/of voldoende capabel om uw regie over te nemen  en/of kan hij/zij wel voldoende tijd voor u vrijmaken en aandacht aan u besteden?

A: NotaTrust is een commerciële organisatie, zonder subsidies of dergelijke, en hanteert daarom commerciële tarieven. Die tarieven moeten zodanig zijn dat u enerzijds zeker weet dat de organisatie  nog bestaat op het moment dat zij de regie over uw leven moeten overnemen en anderzijds dat er voldoende verdiend wordt, zodat de verleiding om misbruik te maken van de vertrouwenspositie minimaal is. Bovendien staan de organisatie en haar medewerkers onder extra controle, met de daarbij komende kosten. Afhankelijk van de soort van dienstverlening die u wenst zijn er verschillende tarieven verschuldigd. De tarieven zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunt u telefonisch bij ons opvragen.

A: Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Het eerste gesprek kan zowel op kantoor als bij u thuis worden gehouden. Wij willen in ieder geval een vervolggesprek bij u thuis hebben, om een goede indruk van u en uw levenswijze te krijgen. In principe zullen wij de gesprekken verder bij u thuis voeren, tenzij u dat (bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen) anders wenst.