Wat doet NotaTrust?

Het begeleiden, bijstaan en adviseren van ouderen en andere kwetsbare personen door vertrouwenspersonen op basis van een continue relatie, om zo het welzijn van die personen te bevorderen.

Daarnaast kan een vertrouwenspersoon van NotaTrust optreden als toezichthouder op een gevolmachtigde in het levenstestament.

Over NotaTrust

Werkwijze NotaTrust

Een eigen vertrouwd contactpersoon voert (tenminste 1x per kwartaal) een persoonlijk gesprek van 1 tot 3 uur over het welzijn van de cliënt in de meest ruime zin van het woord.

Als de cliënt op enig moment de regie uit handen wil of moet geven, neemt de professionele vertrouwde contactpersoon de regie over op basis van een “volmacht voor het leven” (levenstestament). De gevolmachtigde zal dan als bewindvoerder gaan fungeren, onder controle van een andere (oud-)notaris.

In deze persoonlijke gesprekken worden o.a. de volgende punten doorgenomen:

 • Financiële zaken
 • Contacten met familie- & kennissenkring (adresboekje)
 • Inventarisatie van behoeften & wensen
 • Vastleggen en onderhouden internet programma’s & toepassingen (wachtwoorden, backup’s, etc.)
 • Vragen naar/over gezondheid

Controle functie NotaTrust

De contact (en controle) momenten vinden plaats zoals voorafgaand besproken. Indien gewenst zijn deze momenten uit te breiden via telefonisch, of contact via het internet (webcam). Dagelijkse contact momenten zijn bespreekbaar.

Dit alles ter voorkoming van:

 • Fysiek en/of financieel misbruik door familie of anderen
 • Ouderenmishandeling
 • Verwaarlozing
 • Ongemerkt wegzakken
 • Ongewild uit handen geven van de eigen regie
 • Onontdekt c.q. onbehandeld laten van medische problemen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen bestaan uit meerdere (oud-)notarissen en (oud)-kandidaatnotarissen met verklaring van goed gedrag, die op abonnement basis, periodiek overleg hebben met de cliënten over hun welzijn en zodra nodig bijsturen of ingrijpen.

Zodra dat nodig is, kan de vertrouwenspersoon specialisten inschakelen op de diverse terreinen (financieel, huishoudelijk, medisch) en zelf het toezicht houden (controlefunctie). Indien nodig zal de vertrouwenspersoon bijsturen of ingrijpen (vergelijkbaar met de werkzaamheden van de bewindvoerder).

In geval van overlijden kan de vertrouwenspersoon (indien daarvoor aangewezen) optreden als executeur en als zodanig de laatste wensen uitvoeren en de nalatenschap afwikkelen.